תנאי שימוש – ספריית שיבולת

תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

שירותים הטעונים רישום ו/או תשלום

הרשמה למנוי "שיבולת" ו/או רכישה באתר הינו שירות הכרוך בהרשמה וכפוף לתשלום דמי מנוי ו/או תשלום חד פעמי בהתאם לתנאי הרכישה המוצגים בכל מוצר ובסיכום המכירה. ניתן לעשות שימוש בשירות זה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון ו/או לתנאי השירות הנלווים לשירות הרלוונטי, והסדרת תשלום דמי המנוי ו/או תשלום חד פעמי, כמפורט בהסכם המקוון הרלוונטי.

אנו נשתמש במידע שהעברת לנו לשם מתן השירות אותו אנו מספקים בלבד.

תשלום דמי המנוי ו/או המוצרים השונים ייגבה באמצעות חנות האינטרנט של העסק, באמצעות כרטיס אשראי והחיוב בגינו יהיה שנתי, ובהתאם למנוי הנבחר. סליקת האשראי תבוצע בתקן מאובטח PCI.

המנוי יהא, במידה והלקוח יבחר זאת, "עסקה מתמשכת", כהגדרתה בסעיף 13ג(א) לחוק הגנת הצרכן. במידה ותקופת המנוי הוגבלה בזמן, היא תצוין בעמוד ההרשמה. מובהר כי למנוי הזכות לבטל את העסקה, בין אם הוגבלה בזמן ובין אם לאו, בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאי שימוש אלה להלן. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (ביחס לשירותים בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לפגוע בתהליך יצירת הקשר איתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות אשר מספרו נמצא באתר האינטרנט של העסק.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות הוצאת סלע מאיר בע"מ. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. העסק לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

העסק רשאי שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי העסק לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בעסק או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר.
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי לעסק ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

שינוי וביטול רכישה ו\או הוראת קבע

במידה ומוצרים הכלולים במנוי שיבות לא הגיעו ללקוח, ניתן לבטל ולקבל זיכוי מלא על הרכישה בתוך 10 ימים מביצוע הרכישה, אלא אם רכישת המנוי זיכתה את הלקוח בהטבה נוספת, כגון רכישת מוצר אחר בהנחה, וככל שהלקוח מימש את ההטבה לאחר רכישת המנוי, ביטול המנוי יהיה כרוך בתשלום של 190 ש"ח.

ניתן לבטל את הוראת הקבע של המנוי בכל עת, בהודעה בכתב לשירות הלקוחות, וכן יהיה ניתן לבטל בשיחת טלפון דרך שירות הלקוחות של העסק, בהתאם לפרטים המופיעים בסוף תנאי שימוש אלה (תיבת דוא"ל ומספר טלפון). בהודעה לבקשת הביטול יש לפרט את שם המנוי ופרטיו המזהים, וכן את המנוי שביטולו מתבקש. ביטול המנוי יכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל העסק.

דיוור ישיר

בהצטרפות וברישום למנוי תתבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את העסק לצורך שליחת הודעות ועדכונים, וכן חשבוניות. בנוסף תתבקש לתת הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת העסק, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי העסק. מובהר בכל אחד מדברי הפרסום שיישלח לך כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד

סוגי המידע שאנחנו אוספים, וכיצד אנחנו משתמשים במידע:

פרטי מידע שנבקש ממך להזין בחלק מהאתרים נבקש שתזין פרטים, במסגרת הליך הרשמה:

 • שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דרכי התקשרות, כתובת, כתובת מייל במידע זה נשתמש כדי ליצור איתך קשר, כדי לשלוח אליך את המוצרים, העדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור השירות.
 • פרטי אמצעי תשלום נבקש שתזין פרטי כרטיס אשראי. אנחנו נשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתר ולא לכל מטרה או עניין אחר.
 • פרטי מוצרים שרכשת

עד מתי נשמור את המידע אודותיך

אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש במנוי שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, משלוח, הצעות ועדכונים.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

הזכויות שלך במידע:

 • הזכות לעיין במידע אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.
 • הזכות לתיקון מידע

  אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע. למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין. 
 • זכויות נוספות בקשר למידע  ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחתית של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר והעסק, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר.

לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הוצאת הספרים סלע מאיר.

אבטחה והגנת מידע

אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שאנו משתמשים בהן, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשת ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתרים

כל שימוש באתרנו, בתכנים שהועלו לאתר בתכנים קשורים בהם - עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתרים, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתרים או בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר. אתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל התוכן הכלול בו הינן של העסק, או של צד שלישי, שהרשה לעסק להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעסק או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

דרכים ליצירת קשר עם העסק:

מייל שירות לקוחות "סלע מאיר בע"מ": desk@sellameir.com

מספר טלפון שירות לקוחות "סלע מאיר בע"מ": 9899‑296‑054

שעות המענה הן בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00